Projektmotion.dk

Et Sundere Danmark

Kost og fedme – Generation XL

22. marts 2016 projektmotion 0 Comments

I den sidste tid har jeg været i gang med at skrive mit bachelorprojekt, jeg har valgt at skrive ud fra faget sundhed, krop og bevægelse. Siden mit emne omhandler kost og fedme, så vælger jeg at dele det med læserne på siden. Jeg skal forsvare opgaven d. 21. januar og 25. januar 2013 kan jeg endeligt kalde mig sundhed, krop og bevægelses pædagog. Min uddannelse er snart afsluttet og det betyder også, at det snart er tid til nye udfordringer. Imens jeg kigger på ledige stillinger og jobs, vil jeg selvfølgelig også gøre karriere her på siden, der er meget mere i vente for projektmotion.dk – Indtil da, god læselyst!

Resume og Indledning.

Som en del af min uddannelse har jeg specialiseret mig i sundhed, krop og bevægelse gennem mit linjefag. Under min uddannelse har jeg iagttaget børn, unge og voksne m. fl. i deres sundhedsvaner. En genganger hos alle parter er kost og motionsvaner og ud fra mine iagttagelser kan jeg tolke at mange danskere er så fede, at det er skadeligt for deres sundhed.

Dog behøver man ikke at være ekspert på området, for at se denne problemstilling. For der er konstant fokus på fedme diskursen i Danmark, da overvægt og fedme bogstaveligtalt er et voksende problem. Fedme fokusset skærpes hvert år, men stadig bliver danskerne federe og federe. For at belyse dette, vil jeg give et overblik over noget af det fedmeparadigmet har bidraget med gennem fjernsynsmediet.

Igennem de sidste år har vi danskere været disponeret for tv-programmer som ”Livet er fedt, Merethes mave, Comedy kuren, Den største taber, Ekstrem fed, Pille imod fedme, Generation XL, Fedt fup og flæskesvær, Krop umulig” osv. Dette er blot toppen af isbjerget og er kun eksempler på tv-programmer. For at understrege alene den mediedækning der er omkring fedme, vil jeg på pege at BT i oktober 2012 bragte en artikel kaldet ”Fedt nok, Fido[1]”, hvor BT beretter at 50 % af menneskets bedste venner også er blevet for fede og tykke.

Hvad kan være årsagerne til at danskerne og resten af verden bliver fede? Er der ikke tilstrækkelig viden om fedmeepidemien, eller forstår danskerne ikke at gøre brug af den? Er det op til det enkelte individ, eller skal institutionerne og samfundet tage beslutningerne om folks sundhed? Er det nødvendig med en lov mod fede danskere eller skal vi bare lade de tykke æde sig selv ihjel? Hvad er min rolle som pædagog, skal jeg sundhedsfremme og forebygge fedme af egen interesse eller er der en lovgivning om det?

Begrebsafklaring

WHO – World Health Organization er et FN-organ til varetagelse af international sundhed.
SST – Sundhedsstyrelsen er en styrelse under Sundhedsministeriet, som fungerer som øverste lægefaglige organ for det danske sundhedsvæsen.
SIF – Statens Institut for Folkesundhed, et dansk forskningsinstitut, der beskæftiger sig med folkesundhedsvidenskabelig forskning.
BMI – Body Mass Index er en klassifikation af overvægt i henhold til WHO’s definitioner, inddelingen refererer til helbredsrisikoen ved forskellige grader af overvægt og gælder kun for voksne.
SKB – Sundhed, krop og bevægelse. Linjefag på pædagoguddannelsen.
OAS – Oplevelse af sammenhæng, begreb af Aaron Antonovsky.
BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. Forbundet for pædagoger og klubfolk er en dansk faglig organisation.

Definition på sundhed

For at definere sundhed, bruger jeg WHO’s sundhedsdefinition: ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”.[2] Ifølge WHO’s definition på sundhed, er det ikke blot fravær af sygdom og svagelighed, men også en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Det betegnes også som det brede sundhedsbegreb, fordi det ikke kun omhandler ”fravær af sygdom og svagelighed” men også om ”trivsel og livskvalitet”. Det handler om de processer, der bevirker, forbedrer og fastholder sundhed hos det enkelte individ, i en gruppe eller i samfundet. Det brede sundhedsbegreb blev indført af WHO i 1946, og det benyttes stadig over hele verden.[3]

Sundhed opnås i et samarbejde mellem det enkelte individ, familien og fællesskaber som den enkelte indgår i. De nære og de daglige relationer præger vores adfærd, holdninger og livssyn. Derfor er de også lig med vores sundhed. Sundhed skabes også af vores levevilkår og af rammerne for vores liv, herunder arbejdsmiljø, boligforhold, fødevaresikkerhed og sundhedsvæsenets tilbud.

Figur 1 viser en forståelse af sundhed og sygelighed. Modellen viser, at den enkeltes eller en befolkningsgruppes sundheds- og sygelighedstilstand afhænger af arv, alder, livsstil og sundhedsvaner, levevilkår og sundhedsvæsenets forebyggende og behandlende indsats.[4]

Figur 1[5]

 

Definition på fedme

Man definere fedme som en tilstand, hvor mængden i kroppen er så stor, at det har konsekvenser for helbredet. Man har ikke målinger på, hvor stor en mængde fedt der må være i kroppen, før det medfører helbredsmæssige konsekvenser. Men man ved at der er en sammenhæng mellem kropssammensætningen og syge- og dødelighed. Midlertidigt måler og anvender man BMI, for at se graden af overvægt og fedme. BMI kan beregnes som kropsvægten i kg divideret med kvadratet på højden målt i meter. BMI= kropsvægten i kg/(højden i meter)^2.[6]

Med udgangspunkt i BMI-formelen kan man se, at BMI ikke tager høje for hvorledes fedt og muskelvæv er fordelt, formelen er simpel og kan derfor ikke betegne graden af overvægt eller de helbredsrisici der er hos det enkelte individ. Ligeså tager BMI ikke højde for kønsforskelle, hvor fordelingen af fedt på kvinder inddeles i en gynoidtypen (pæreform), hvor fedtet primært sidder på kvindes baller, hofte og lår. Mens fordelingen af fedt på mænd inddeles i androidtypen (æbleform), hvor fedtet er lokaliseret i maveregionen, i og omkring bughulen.[7]

Tabel 1 – WHO klassifikation af vægt i henhold til BMI hos voksne.[8]

Klassifikation Alternativ benævnelse BMI (kg/m²) Helbredsrisiko
Undervægt <18,5 Afhænger af årsagen til undervægten
Normalvægt 18,5-24,9 Middel
Overvægt >25 Let øget
Moderat overvægt 25-29,9 Let øget
Svær overvægt Fedme >30 Let øget
Klasse I Fedme 30-34,9 Middel øget
Klasse II Svær fedme 35-39,9 Kraftigt øget
Klasse III Ekstrem svær fedme >40 Ekstrem øget

 


[2] SST – Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. 2005, s. 11

[4] SIF – Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007, side 41

[5] Ibid.

[7] SIF – Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007, side 261.

[8] Ibid. Side 262.

Previous Post

Next Post

Skriv et svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *