Projektmotion.dk

Et Sundere Danmark

Kost og fedme – Det store madprojekt

21. august 2016 projektmotion 0 Comments

I første omgang tog jeg kontakt til byggelegepladsen, for at planlægge og ordne finansieringen, så mit projekt ikke ville forstyrre andre aktiviteter. Efterfølgende samlede jeg de unge i aftenklubben, for at høre om de kunne have interesse i, at jeg besøgte dem og lavede et sundhedsforløb med dem. Vi debatterede kort og til første aften var drengegruppen hurtigt enige om, at de ville lave chili con carne. Derpå talte pigegruppen om at de ville stå for desserten, sunde pandekager med frugt. De unge stod derpå selv for at levere opskrifterne og koordinering af indkøb med byggelegepladsen. Ved næste aftenklub lavede de så i fællesskab måltiderne og personalet blev inviteret med til spisning. Vi havde i alt tre aftener, de følgende lavede de unge kylling med peberfrugter og flæskesteg med frisk rødkålssalat.

I takt med Madprojektet fandt sted i december måned, så faldt sneen udenfor. På grund af dette gjorde drengegruppen tiltag for at vi skulle ud og ”slås i sne”. På denne måde endte både de unge og pædagoger i snebold- og brydekampe efter madlavningen. I forhold til Roger Harts deltagerstige, kan det fastslås at de unge igennem forløbet hurtigt gik fra trin 6 og op til trin 7 og 8. Blandt andet kan det være svært at komme igennem julen uden at få alt for mange unødvendige kalorier, derfor er december en måned hvor der skal passes ekstra meget på. Du skal derfor være ekstra fokuseret i december, vi har fundet disse to sider til dig med gaver til ham og gaver til hende, her kan du købe og bestille online og du behøves derfor ikke tage ud i byen og blive fristet af en masse ting, du kan være derhjemme og bibeholde dit fokus.

Ud fra madprojektet vil jeg vurderer at der er evidens for, at unges ægte deltagelse fremmer og udvikler deres ejerskab i forhold til sundhed. Jeg bedømmer at de unges tilknytning var ægte deltagelse, hvor de unge havde engement og motivation omkring projektet. På længere sigt og af tidligere erfaringer, vil jeg anse projektet til at styrke færdigheder, selvværd, handlekompetencer, empowerment og ejerskab via den ægte deltagelse. De sidste 3 begreber vil jeg uddybe i følgende afsnit.

Handlekompetencer, empowerment og ejerskab

Sammen med den ægte deltagelse udgør disse tre begreber en sundhedspædagogisk tilgang til forebyggelse og sundhedsfremme. Begreberne berører WHO’s tidligere nævnte sundhedsbegreb: ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”.[1]

Sundhed kan derfor betragtes som handlekompetencer, hvilket betyder at den unge har evnen til at handle i overensstemmelse med ønsker og behov i forhold til sundhed. Både på individuelt plan men også i fælleskab.[2] Empowerment relatere sig til unges handleevne samt kontrol over eget liv, som påvirker deres livsvilkår og sundhed.[3] Endeligt er ejerskab de unges udtryk for at netop deres deltagelse i projektet, er noget de kan være stolte af. De unge føler projektet er deres egen og jeg sammenholder denne følelse med behovet for selvrealisering i Maslows[4] behovspyramide.


[1] Terminologi 2005, s. 11

[2] Terminologi 2005, s. 18

[3] Terminologi 2005, s. 24

[4] Abraham Harold Maslow, 1908-1970, amerikansk personlighedspsykolog.

Previous Post

Next Post

Skriv et svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *